Мастер академске студије – трећи уписни рок

Конкурс за упис на мастер академске студије школске 2020/2021. године за студијске програме: Мастер академске студије – Машинско инжењерство Мастер академске студије – Индустрија 4.0 (студијски програм Заједнички изводе Машински факултет и Математички факултет) Машински факултет Универзитета у Београду у школској 2021/2022. години уписује студенте у прву годину мастер академских студија на студијски програм Машинско инжењерство, на следећа изборна подручја (модуле) у трећем конкурсном року, до наведеног броја кандидата: Аутоматско управљање ( САУ ) – 02 кандидата Бродоградња ( БРО ) – 13 кандидата Ваздухопловство ( ВАЗ ) – 12 кандидата Дизајн у машинству ( ДУМ ) – 08 кандидата Заваривање и заварене конструкције ( ЗЗК ) – 05 кандидата Инжењерство биотехничких система ( ИБС ) – 08 кандидата Машинство… опширније…