Докторске академске студије – други уписни рок

Пријава на конкурс за упис на Докторске академске студије у другом уписном року обавиће се 04. и 05. новембра 2021. год. на шалтеру бр. 6 Службе за студентске послове у периоду од 12:30 до 14:30.   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Пријавни лист (налази се испред шалтера) Копија диплома и додатака или уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија или уверења о положеним испитима (важи само за студенте МФ БГ) Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве, пример уплатнице: Страни држављани приликом пријаве достављају и Извод из матичне књиге рођених   опширније…