Mашински факулет и Град Београд заједно на пројектима за очување животне средине

Истраживачи Машинског факултета у Београду и Град Београд заједно раде на неколико значајних пројеката у области екологије и заштите животне средине. Један од њих је и пројекат „Идентификација и мапирање дивљих деопнија из ваздуха на територији градских општина Палилула и Вождовац“. Основни циљ овог пројекта је увођење система мониторинга и мапирања дивљих депонија на читавој територији Града Београда.

Тим поводом Машински факултет је посетио градоначелник Београда, проф. др Зоран Радојичић, који је на састанку са деканом, проф. др Владимиром Поповићем и наставницима МФ, истакао да Град Београд има одличну сарадњу с нашим факултетом, посебно на пројектима за очување животне средине.

Декан Машинског факултета је градоначелнику представио организациону структуру студија машинства, као и научно-истраживачке капацитете факултета, а на састанку је било речи и о другим иновативним пројектима на којима раде истраживачи и студенти МФ.

Представљени су и први резултати пројекта за лоцирање и мапирање дивљих деопнија, који би требало да буде завршен до краја 2021. године.

„Истраживачи Машинског факултета су развили комплетну хардверско- софтверску подршку која омогућава унос иницијалних података о дивљим депонијама у изабрану централну базу података, а на основу којих ће се касније израдити катастар деопнија на целој територији града“, рекао је др Горан Воротовић, ванредни професор Кaтедре за ваздухопловство МФ чији истраживачи и раде на овом пројекту.

Машински факулет у Београду је у октобру ове године потписао уговор са Секретаријатом за заштиту животне средине за реализацију неколико значајнијих еколошких пројеката, међу којима је и пројекат за лоцирање и мапирање дивљих депонијa. Поред наведног, Машински факултет и Град Београд сарађују и у низу пројеката у вези са побољшањем функционисања градског саобраћаја, као и у вези са рационалном потрошњом горива.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.