Приступна предавања

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Математика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Миодраг Спалевић, редовни професор – председник Комисије др Александар Пејчев, ванредни професор др Марија Станић ред. проф., Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 14.09.2018. године, у учионици 457 на Машинском факултету, са темом „Реалне функције више реалних независно променљивих“, следећим кандидатима: др Душану Ђукићу, дипл. математичару, са почетком у 10 часова, др Дејану Ћебићу, дипл. математичару – математика финансија, са почетком у 11 часова. више