Приступна предавања

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Математика, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Миодраг Спалевић, редовни професор – председник Комисије
  • др Александар Пејчев, ванредни професор
  • др Марија Станић ред. проф., Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу,
    у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 14.09.2018. године, у учионици 457 на Машинском факултету, са темом „Реалне функције више реалних независно променљивих“, следећим кандидатима:
  • др Душану Ђукићу, дипл. математичару, са почетком у 10 часова,
  • др Дејану Ћебићу, дипл. математичару – математика финансија, са почетком у 11 часова.
поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.