Никола Бошњак:  О будућности „паметних“ гелова и органима „по мери“

„Уверен сам да ћемо једног дана, као што данас радимо порачуне и симулацију за уградњу нових делова у аутомобиле, моћи на основу унапред урађених прорачуна да уграђујемо и нове органе у људско тело.“ Развој науке о материјалима отворио је простор проучавању, мењању материјала и њихових својстава и стварању нових тзв. „паметних материјала“. Под „паметни“ мисли се на материјале који мењају своју микроструктуру и својства под деловањем спољашњих фактора – температуре, механичког напрезања, хемијског деловања, електричног или магнетног поља, светлости и др. Нови материјали имају бројне предности, попут – биокомпатибилности, одрживости, биоразградивости, и свестране модификације понашања. Међу њима свакако су најпознатији полимери.  Практично да не постоји област у којима се не користе. Посебно је значајна њихова примена у области биомедицине, где… више