ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Бранислав Попконстантиновић, редовни професор –  председник Комисије, др Драган Петровић, редовни професор, др Зорана Јели, ванредни професор, др Горан Шиниковић, ванредни професор, др Љубица Миловић, ванр. проф., Технолошко-металуршки факултет, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Миши Стојићевићу, маст. инж. маш., дана 29.08.2018. године, са почетком у 10 часова, у сали 456 на Машинском факултету, са темом „Правила конструктивне геометрије“.   више