Конкурс Фондације Косте Мигрића

Расписује се Конкурс за доделу 6 (шест) стипендија најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2020/2021 годину. На Конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних студија уписани први пут у текућој школској години на основне студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској 2020/2021 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања. Више о овом конкурсу можете прочитати у прилогу. више

Конкурс за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“

Расписује се Конкурс за доделу 8 (осам) „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2020/2021 годину. На Конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних академских студија факултета Универзитета у Београду, који се у школској 2020/2021 години финансирају из буџета Републике Србије. Више о овом конкурсу можете прочитати у прилогу. Прилог: Одлука, Упутство, Изјава и Пријава више

Конкурс за доделу стипендијe Задужбине Љубице М. Здравковић

Расписује се Конкурс за доделу једне стипендијe студенту Универзитета у Београду, за школску 2020/2021 годину. На Конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних студија уписани први пут у текућој школској години на основне студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској 2020/2021 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања. Више информација о овом конкурсу можете погледати у прилогу. Прилог: Одлука и Пријава више

Други уписни рок Докторске Академске Студије

Конкурс за упис на докторске академске студије школске 2020/2021. Машински факултет Универзитета у Београду у школској 2020/2021. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Машинско инжењерство, за 8 (осам) кандидата. Други конкурсни рок 05. новембар – 06. новембар 2020. године 12:30 – 14:30 часова Пријављивање кандидата. 07. новембар 2020. године до 20:00 Објављивање података о пријављеним кандидатима и прелиминарна ранг листа. 09. новембар 2020 године до 12:00 часова Пријем писмених примедби на тачност података у Служби за студентске послове Машинског факултета у Београду. 09. новембар 2020 године до 16:00 часова Комисија доноси решења о приговорима. 10. новембар 2020 године до 12:00 часова Пријем писмених приговора Декану на решења Комисије. 10. новембар 2020 године до 15:00… више

Закуп стана у Задужбини Љубице М. Здравковић

Даје се у закуп стан површине 27,45м2 у дворишном објекту, првом лево, у Задужбини Љубице М. Здравковић у Београду, у Ул. Синђелићева број 26, прва зона, у виђеном стању. Више о овом огласу можете прочитати у прилогу. више

Закуп локала у згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности. Детаљније о овом огласу можете прочитати у прилогу. више

Стипендијe Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке

Расписује се Конкурс за доделу 30 (тридесет) стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке студентима Универзитета у Београду са факултета на којима се подстиче развој менаџмента, као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2020/2021 годину. На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне академске студије факултета Универзитета у Београду на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, чије се школовање у школској 2020/2021 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања. На конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних студија. Више о овом конкурсу можете прочитати у… више

Студентско такмичење: Изазов COVID-19

British Council отворио је позив за младе и талентоване студенте и студенткиње основних и мастер студија (између 18 и 30 година) да креирају предлоге практичних политика у вези са изазовима насталим услед пандемије вируса COVID-19. Пет најуспешнијих тимова или самосталних кандидата учествоваће у онлајн финалу такмичења, и добиће прилику за похађање онлајн курса који организују универзитети у Уједињеном Краљевству. На такмичење се студенти и студенткиње могу пријавити и самостално и као део тима од највише три члана. Посебно охрабрујемо пријаве тимова који укључују студенте из више различитих академских области. Једнако ће бити третиране индивидуалне и тимске пријаве. Позивамо Вас да поделите овај конкурс са својим колегиницама, колегама, студентима и студенткињама, како би што већи број заинтересованих имао прилику да учествује… више

Термодинамика Б

Због увођења ванредног стања у току семестра, студенти који су наставни предмет Термодинамика Б слушали у школској 2019/20. години нису полагали предиспитне обавезе, већ је свим студентима омогућено полагање писменог дела испита без претходно извршених предиспитних обавеза. У складу са тим, обавештавамо студенте да ће им бити омогућен излазак на писмени део испита закључно са фебруарским испитним роком 2021. године. Због прописане процедуре уписа у нову школску годину, студентима који до уписа школске 2020/2021. године нису положили предмет Термодинамика Б неће бити евидентиране испуњене предиспитне обавезе и морају да потпишу Анекс уговора о финансијском задужењу. Сви студенти који испит положе у јануарском и фебруарском испитном року 2021. године биће ослобођени финансијског задужења за предмет Термодинамика Б. више

Поништење испуњених предиспитних обавеза

Сви студенти обновљене прве, друге и треће године ОАС и обновљене прве и друге МАС који имају потпис из предмета који нису положили, а желе да испит полажу преко колоквијума, потребно је да од предметног наставника чији потпис имају, затраже поништење тог потписа и регулишу своје обавезе према факултету на шалтерима Студентске службе. више