Мастер академске студије – трећи уписни рок

Конкурс за упис на мастер академске студије школске 2020/2021. године за студијске програме:

 • Мастер академске студије – Машинско инжењерство
 • Мастер академске студије – Индустрија 4.0 (студијски програм Заједнички изводе Машински факултет и Математички факултет)

Машински факултет Универзитета у Београду у школској 2021/2022. години уписује студенте у прву годину мастер академских студија на студијски програм Машинско инжењерство, на следећа изборна подручја (модуле) у трећем конкурсном року, до наведеног броја кандидата:

 1. Аутоматско управљање ( САУ ) – 02 кандидата
 2. Бродоградња ( БРО ) – 13 кандидата
 3. Ваздухопловство ( ВАЗ ) – 12 кандидата
 4. Дизајн у машинству ( ДУМ ) – 08 кандидата
 5. Заваривање и заварене конструкције ( ЗЗК ) – 05 кандидата
 6. Инжењерство биотехничких система ( ИБС ) – 08 кандидата
 7. Машинство и информационе технологије ( МИТ ) – 04 кандидата
 8. Мотори СУС ( МОТ ) – 14 кандидата
 9. Моторна возила ( МОВ ) – 14 кандидата
 10. Прехрамбено машинство ( ПРМ ) – 08 кандидата
 11. Производно машинство ( ПРО ) – 10 кандидата
 12. Системи наоружања ( СИН ) – 11 кандидата
 13. Транспортно инжењерство, конструкције и логистика ( ТКЛ ) – 02 кандидата
 14. Хидроенергетика ( ХЕН ) – 07 кандидата
 15. Шинска возила ( ЖЕМ ) – 04 кандидата

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС на Мастер академске студије обавиће се 02. и 03. новембра 2021. год. на шалтерима Службе за студентске послове у термину од 12:30 до 14:30.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

1. Пријавни лист (налази се испред шалтера)

2. Копија дипломе и додатка или уверења о завршеном студијском програму првог степена студија или уверење о положеним испитима (важи само за студенте МФ БГ)

3. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве,

пример уплатнице:

4. Страни држављани приликом пријаве достављају и Извод из матичне књиге рођених

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.