Marko Gavrilović dobitnik nagrade „Student generacije“ UB

Marko Gavrilović, student master studija na Modulu za mehaniku Mašinskog fakulteta u Beogradu dobitnik je nagrade „Student generacije“ koju Univerzitet u Beogradu dodeljuje najboljim diplomcima sa  31 fakulteta u njegovom sastavu. Dodela nagrada najboljim studentima u školskoj 2019/2020. godini, upriličena je na Svečanoj akademiji povodom Dana Univerziteta u  Botaničkoj bašti „Jevremovac“, a priznanja je uručila rektorka, prof. dr Ivanka Popović. – Nagrada „Student generacije“ znači mi mnogo, s obzirom na to da sam dosta truda i rada uložio tokom školovanja u svoje znanje i obrazovanje.  Školovanje na Mašinskom fakultetu donelo mi je jedno novo iskustvo i znanje koje primenjujem i na master studijama. U tom smislu, ovo je neka vrsta podstreka za nove izazove koji me očekuju“, kaže Marko Gavrilović.… više

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE NA STUDIJE DO 10.  SEPTEMBRA 2005. GODINE

Izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koje je Skupština Republike Srbije usvojila u junu ove godine, propisano je da da se za godinu dana produžava rok za završetak studija studentima koji su započeli studije po propisima koji su važili do 10. septembra 2005. godine. Detaljnije u nastavku.   – Izvod iz Zakona o visokom obrazovanju –  Studenti Član 148           Studenti upisani na studije do stupanja na snagu ovog zakona u skladu s odredbama čl. 82-88. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) mogu završiti studije po započetom studijskom programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do isteka roka koji se određuje… više

Prijava ispita za dodatni oktobarski ispitni rok

Prema Kalendaru realizacije ispita do kraja školske 2020/2021. godine, prijava ispita u dodatnom oktobarskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, obaviće se u periodu 18.09. – 19.09.2021. godine. Skreće se pažnja studentima da neće moći da pristupe prijavi ispita u slučajevima: Nisu upisani u šk. 2020/2021godinu; Nepotpisane Izjave o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu; Kašnjenja u plaćanju rata školarine. Informacije o ratama, datumima dospeća i ukupnom stanju duga, student može da prati na svom studentskom servisu. U slučaju bilo kakvog neslaganja, student može da se obratiti službenicima na šalterima službe za studentske poslove. Treba imati u vidu da je potrebno do 48 časova za obradu uplata, pa to uzmite u obzir i vaše uplate obavite na vreme. Dodatni oktobarski ispitni… više

Prelaz na OAS-ITM MF

Za upis na Osnovne akademske studije šk. 2021/22 ostalo je još 2 mesta za studente koji sami plaćaju školarinu (samofinansirajući) na studijskom programu INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MAŠINSTVU. Od ponedeljka, 13. septembra do srede 15. septembra 2021.g. na šalterima Službe za studentska pitanja, u vremenu od 12:30 do 14:30 časova, vršiće se prijem pismenih zahteva svih koji su polagali prijemni ispit iz matematike na drugom fakultetu BU – prelaz na OAS-ITM MF. više