ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ НА СТУДИЈЕ ДО 10.  СЕПТЕМБРА 2005. ГОДИНЕ

Изменама и допунама Закона о високом образовању, које је Скупштина Републике Србије усвојила у јуну ове године, прописано је да да се за годину дана продужава рок за завршетак студија студентима који су започели студије по прописима који су важили до 10. септембра 2005. године. Детаљније у наставку.

 

– Извод из Закона о високом образовању –

 Студенти

Члан 148

          Студенти уписани на студије до ступања на снагу овог закона у складу с одредбама чл. 82-88. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) могу завршити студије по започетом студијском програму, условима и правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, рачунато од дана почетка студирања тог студијског програма.

Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2021/2022. године, а студенти уписани на интегрисане студије из поља медицинских наука, до краја школске 2022/2023. године.

Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2021/2022. године.

Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године, односно студенти који су уписали докторске студије по прописима који су важили до тог датума, могу да стекну научни назив доктора наука, односно да заврше докторске студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2021/2022. године.

Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете студије у складу са одредбама овог закона, на начин и по поступку утврђеним општим актом високошколске установе.

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.