Интегрисани менаџмент систем Машинског факултета и Иновационог центра МФ

Машински факултет Универзитета у Београду и Иновациони центар Машинског факултета у Београду су завршили пројекат „Интегрисани менаџмент систем“ (ИМС), чијом применом ове две организације изграђују ИЗВРСНИ пословни модел. Реч је о јединственом моделу који обухвата шест најновијих сандардизованих менаџмент система (СМС) који се односе на управљање квалитетом образовног и научно-истраживачког рада (ISO 9001:2015 –QMS); заштите животне средине (ISO 14001:2015 – EMS); безбедности запослених (ISO 45001:2018 – OH&S); континуитета пословања (ISO 22301:2019 – BCMS); образовне организације (ISO 21001:2018 – MSEO) и безбедности информација (ISO 27001:2013 – ISMS). „Машински факултет и Иновациони центар МФ су прве високошколске и научне организације у овом делу југоисточне Европе које су у свом пословању објединиле свих шест наведених стандарда“, истакао је проф. др Видосав Мајсторовић, руководилац… опширније…

Резултати пријемног испита у другом уписном року – коначна листа

Коначна листа кандидата који су полагали пријемни испит из математике у другом уписном року за пријем у прву годину Основних академских студија школске 2021/22. године – по рангу (студијски програми -Информационе технологије у машинству и Машинско инжењерство). опширније…