Управа за безбедност и заштиту на раду: Здравље запослених на првом месту

У циљу заштите здравља запослених од ширења заразе коронавирусом, Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошњавање и борачка питања објавила је Упутство за поступање у новонасталим околностима.

Узимајући у обзир обавезу послодавца да обезбеди запосленима рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, правна лица и предузетници којима је издата лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду дужна су да при обављању послова:

доследно спроводе препоруке Владе Републике Србије и Министарства здравља,

– повећају хигијену на сваком радном месту и обезбеде појачано чишћење радних и помоћних просторија,

– на видна места истакну писана упутства о правилном одржавању хигијене,

– утичу да се обезбеди довољна количина, изда на употребу и контролише коришћењe
средстава и опреме за личну заштиту на раду,

– информишу запослени који могу бити изложени већем ризику од тежих болести
о примени превентивних мера у циљу заштите здравља запослених на раду,

– потребно је да лица старија од 65 година и лица која имају хроничне болести (дијабетес, болести срца и плућа, малигне болести) остану код куће,

– обезбеде несметан приступ просторијама које имају на располагању средства за прање и дезинфекцију руку,

– организују рад на такав начин да се избегне контакт са лицима за које се сумња да су заражена,

– уколико процес рада дозвољава да послодавац организују рад од куће,

– захтевају да запослени треба да остану код куће или да иду кући ако имају симптоме коронавирусне инфекције.

У насталој ситуацији дужни сте да као важан чинилац у систему безбедности и здравља на раду планирате и на одговарајући начин реагујете приликом обављања послова  безбедности и здравља на раду, како би ризике по здравље запослених свели на најмању могућу меру, наводи се у саопштењу Управе за безбедности за заштиту на раду.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.