Универзитет у Београду: Сугестије за организацију наставе и смернице за рад

Имајући у виду правни статус и аутономију факултета и института, Универзитет у Београду је чланицама у свом саставу упутио допис са сугестијама за организацију наставе, као и опште смернице за рад у условима пандемије корона вируса, а складу са мерама Владе Србије.

Факултетима и инсистутима у саставу Универзитета у Београду се препоручује да:

  • Наставници, сарадници и истраживачи током трајања ванредног стања могу по потреби долазити на факултет односно институт;
  • Факултетске (институтске) службе, које су на основу процене управа неопходне за функционисање институције, треба да обезбеде рад најмање у периоду од 10 до 14 часова, изузев служби физичког и техничког обезбеђења које подлежу посебном начину организовања;
  • Наставници, истраживачи и сарадници су дужни да испуњавају своје обавезе у вези наставе;
  • Истраживачки рад у инстутима се може наставити уколико управа процени да тиме неће бити угрожено здравље запослених;
  • Наставници, сарадници, истраживачи и сви остали запослени су дужни да током радног времена буду доступни преко мобилног телефона и mail-a;
  • Наставници и сарадници су дужни да најкасније у дану када имају наставу поставе на сајт факултета материјал за наставу (текстове, презентације и слично), а могу да користе и moodle (или друге онлајн платформе) или skype (или друге мреже које подржавају конференцијске разговоре и комуникацију са студентима);
  • Овако организована и спроведена настава биће третирана као редовно спровођење наставе, због чега је неопходно да се на постављеном материјалу јасно назначи на који се час односи;
  • Консултације се изводе преко mail-a или moodle (или друге онлајн платформе);
  • Сви испитни рокови и предиспитне обавезе за које је неопходно физичко присуство студената се одлажу и биће организовани по накнадно утврђеној динамици када се за то стекну услови или у складу са одлуком високошколске установе;
  • Наставно научна већа, седнице Изборног већа и Савета биће организоване када је то могуће путем електронског изјашњавања, видео конференције и слично по већ утврђеној динамици.

 

(Извор: Машински факултет)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.