Студент ментор – Важна подршка млађим колегама

Студент ментор, нови је пројекат Студентског парламента Машинског факултета Универзитета у Београду. Овај пројекат, у који је укључено око 70 студената са виших година, осмишљен је као подршка, провенствено, студентима прве године, да се што боље снађу на почетку студија. Задатак студента ментора је да млађе колеге упуте у свет високог образовања на бази свог искуства и практичних примера и пруже им неопходну подршку како би што ефикасније испуњавали своје академске обавезе. За бруцоше је веома важно да имају неког, блиског по годинама и статусу, да им пружи подршку у стручној сфери, укаже на могуће проблеме у току школовања и пружи савет како да те проблеме  реши. Старије колеге су ту, да им помогну  да се прилагоде i новој средини… више

Уводна предавања за бољи старт студија

Нова школска година на Машинском факултету у Београду, званично почиње у понедељак, 23. септембра, а студенти прве године основних академских студија су већ сели у клупе. Како би будући инжењери спремно закорачили у свет техничко-технолошких изазова, факултет је и ове године организовао уводна предавања из математике и физике – наставних дисциплина кључних за студије машинства. Пракса уводних предавања на МФ је, по први пут, уведена  у наставни процес пре три године. Основна идеја је  да се бруцоши, пре почетка предавања, упознају са градивом неопходним за несметано праћење свих наставних дисциплина које су базиране, првенствено, на математици и физици.  Да је реч о правом потезу, показује боља пролазност на студијама претходних генерација студената, који су, такође, похађали ова предавања. Уводна предавања… више