АКУД Бранко Крсмановић аудиција

Обавештавамо све студенте да је почетком октобра аудиција за пријем нових чланова у АКУД-у Бранко Крсмановић. „Крсманац“ је највеће академско култрурно-уметничко друштво у земљи, наши чланови су студенти са свих факултета, ако желите да се бавите играњем, певањем, глумом или свирањем пријавите се путем следећег формулара и одаберите један од ансамбала. Очекује вас пре свега незаборавно дружење и пуно лепих концерата и путовања. Линк за пријаву је: http://krsmanovic.org/audicija/ више

Термини за пријем молби

За све нивое студија пријем молби обављаће се у следећим терминима: 1. Пријем молби које се упућују Продекану за финансије обављаће се од понедељка 16.09. до четвртка 19.09. у термину од 11 до 14 часова у канцеларији 103/а. Молбе које се упућују Продекану за финансије за регулисање неизмирених дуговања у школској 2018/2019. години: – текст молбе треба навести у формулару бр. 2 у пољу „образложење студента“ и потребно је да студент читко попуни сва остала поља и достави пратећу документације (фотокопије и оригинале на увид) наведену у тачки бр. 6. овог формулара. Сви потребни формулари налазиће се на пулту преко пута учионице 104. Напомена – студенти се могу уписати у шк.19/20.г. тек по регулисању свих претходних финансијским задужења према МФ… више