Студенти МФ у посети „Carlsberg Srbija”

Студенти друге године мастер академских студија са Модула за термотехнику Машинског факултета у Београду, који похађају предмете из области парних котлова и расхладне технике, посетили су пивару компаније „Carlsberg Srbija” у Челареву. Приликом обиласка погона пиваре студенти су, уз пратњу и стручне коментаре инжењера, детаљније информисани о инсталисаној опреми и уређајима у котларници и компресорској станици. Стручна посета обављена је уз подршку Машинског факултета и лабораторије ЦИАХ, а захваљујући компанији „Carlsberg Srbija” у Србији. (Извор: Машински факултет)   више

Студенти МФ у посети ТЕ Никола Тесла Б у Обреновцу

Студенти прве и друге године мастер академских студија Модула за термотехнику Машинског факултета у Београду боравили су у стручној посети ТЕ „Никола Тесла Б”, Ушће Обреновац. Наставним плановима и програмима за предмете Елементи и опрема парних котлова на првој години, и Термоелектране и топлане на другој години мастера, предвиђена је посета термоенергетском постројењу у близини Београда. Студенте и наставнике поздравио је поздравио директор термоелектране ТЕНТ Б г-дин Дарко Шарић, дипл. ел. инж., који је одржао уводне предавање у којем је будуће машинске инжењере информисао о раду елекране. Током посете студенти су имали прилику да обиђу командну салу, постројење за припрему угљеног праха, парни котао, црпну станицу, постројење за допрему угља и стовариште, електрофилтере, као и да са коте 115 m… више