Потписивање Изјаве о финансијском задужењу студента

Од 06.11.2018. године у периоду од 12:30 до 14:30 сати на шалтерима Службе за студентске послове организоваће се потписивање Изјаве о финансијском задужењу сваког студента за школску 2018/2019. годину. Пре потписивања Изјаве сваки студент треба да провери у свом електронском индексу да ли су му/јој додељени СВИ предмети за текућу школску годину и да ли су му/јој унете све предиспитне обавезе. За сва неслагања у погледу положених испита и испуњених предиспитних обавеза контактирати одговарајуће катедре и предметне наставнике. Детаљан распоред, по годинама студија и терминима, за потписивање Изјаве о финансијском задужењу сваког студента за школску 2018/2019. годину биће објављен у понедељак 05.11.2018.године. више