Stipendije kompanije MESSER Tehnogas AD

Kompanija MESSER Tehnogas AD u školskoj 2021/22. godini dodeljuje 8 stipendija studentima modula Zavarivanje i zavarene konstrukcije, i to 6 stipendija na prvoj godini i 2 stipendije na drugoj godini master akademskih studija. Kriterijum za dobijanje stipendije na prvoj godini master studija je prosečna ocena sa osnovnih akademskih studija. Za dobijanje stipendije na drugoj godini master studija merodavna je prosečna ocena na prvoj godini master studija. Stipendije su bespovratne i nisu obavezujuće. više

Prijava ispita za Junski ispitni rok

Prema Kalendaru nastave i ispita, prijava ispita u junskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, obaviće se u periodu 17.05.- 20.05.2021. godine. Skreće se pažnja studentima da neće moći da pristupe prijavi ispita u sledećim slučajevima: Nisu upisani u šk. 2020/2021 godinu; Nepotpisane Izjave o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu; Kašnjenja u plaćanju rata školarine. Informacije o ratama, datumima dospeća i ukupnom stanju duga, student može da prati na svom studentskom servisu. U slučaju bilo kakvog neslaganja, student može da se obratiti službenicima na šalterima Službe za studentske poslove. Treba imati u vidu da je potrebno do 48 časova za obradu uplata, pa to uzmite u obzir i vaše uplate obavite na vreme. Junski ispitni rok prema Kalendaru nastave počinje… više

„Speak your mind: Depression and anxiety among students“

Depresija i anksioznost predstavljaju najčešće probleme mladih, a tokom pandemije koja traje već godinu dana situacija je samo pogoršana. Predavanjem želimo da skrenemo pažnju na to koliko je važno na vreme uočiti problem i da studentima predočimo načine za njegovo rešavanje, kao i da odgovorimo na sva njihova pitanja vezana za ovu temu. Predavanje se realizuje u okviru tematske nedelje studentske organizacije ESN BelUPgrade pod nazivom Health and Well-being Week na engleskom jeziku. ESN BelUPgrade je deo najveće evropske studentske organizacije Erasmus Student Network. ESN je osnovan 16. oktobra 1989. s idejom da studenti pomažu studentima, što je i danas moto organizacije. Studentski kulturni centar, velika sala, ponedeljak, 10. maj u 18:00. više

Međunarodna mobilnost studenata u okviru programa Erazmus+

Podsećamo da su u okviru programa Erazmus+ još uvek otvoreni pozivi za stipendiranu kreditnu mobilnost studenata Mašinskog fakulteta na sva tri stepena studija. Reč je o razmenama se sledećih sedam partnerskih univerziteta: Tehnički univerzitet u Beču (Austrija), Politehnički univerzitet u Madridu (Španija), Univerzitet u Korunji (Španija), Univerzitet u Mesini (Italija), Nacionalni vojni univerzitet „Vasil Levski“ u Velikom Trnovu (Bugarska), Univerzitet Manouba (Tunis) i Univerzitet u Podgorici (Crna Gora). Mobilnosti će se obaviti u jesenjem semestru naredne akademske godine, koji počinje 1. oktobra 2021. Treba voditi računa o rokovima za prijavljivanje koji uskoro ističu. Više detalja o samom programu, uslovima i rokovima može se naći na sajtu: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls Zainteresovani studenti se za detaljnije informacije mogu obratiti prodekanu za međunarodnu saradnju putem… više