Podnošenje molbe tipa 5 koje se upućuju za dodatni broj ESPB

Podnošenje molbe tipa 5 koje se upućuju za dodatni broj ESPB u šk. 21/22.g. (odnosi se na posebno uspešne studente, član 111 Statuta BU) Prodekanu za nastavu za dodatni broj bodova obaviće se u periodu za OAS: 13.10. – 14.10.2021. godine. Elektronski popuniti sva polja u OBRASCU BR. 3. Elektronski popunjen obrazac molbe treba poslati u pdf formatu. Elektronski popunjen odgovarajući obrazac molbe treba da uputite SAMO I ISKLJUČIVO sa svog fakultetskog mejl naloga na adresu molbe@mas.bg.ac.rs. Pod „subject” treba navedesti broj indeksa – tip molbe. Molbe poslate sa mejl adresa koje nisu zvanično dodeljene od strane Fakulteta, neće se uzimati u razmatranje. više

Stipendije Kraljevine Maroko

Ambasada Kraljevine Maroko u Beogradu, obavestila je Univerzitet u Beogradu da je Vlada Kraljevine Maroko obezbedila 15 stipendija za studente Republike Srbije zainteresovane da svoje školovanje nastave na visokoškolskim institucijama Kraljevine Maroko u školskoj 2022/2023. godini, u oblasti medicinskih nauka, ekonomskih nauka, tehničkih i tehnoloških nauka poljoprivrede, veterine i arhitekture. Nastava se održava na francuskom jeziku, a za studente koji ne poseduju traženi nivo znanja francuskog jezika, biće organizovani kursevi jezika. Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. oktobra 2021. godine. Dodatne informacije o stipendijama mogu se naći na sledećoj adresi: www.amci.ma Imajući u vidu pandemiju izazvanu virusom korona, Vlada Kraljevine Maroko može uvesti posebna ograničenja kada je u pitanju putovanje u Kraljevinu Maroko, te Vas molimo da pažaljivo pročitate… više

Info-sesija DAAD Informativnog centra

DAAD Informativni centar će tokom jeseni organizovati nekoliko info-sesija u cilju bolje pripreme za DAAD stipendije. Naše sesije će se odvijati onlajn putem Zoom aplikacije. Za svaku sesiju je potrebno popuniti odgovarajući formular, nakon čega ćete dobiti link priključenja sesiji. Linkovi: Info sesije za sve naučne discipline: 13.10.2021. u 12 časova: https://bit.ly/3ECz7uo Info sesije za sve naučne discipline: 20.10.2021. u 12 časova: https://bit.ly/3FsdVIf Info sesije za umetnike: 26.10.2021. u 12 časova: https://bit.ly/3laJ3DS Radionica: “How to write a letter of motivation?”, 27.10.2021. u 14 časova: https://bit.ly/3iBixBT Otvorene konsultacije 03.11.2021. u 12 časova: https://bit.ly/3izAelo Otvorene konsultacije 10.11.2021. u 12 časova: https://bit.ly/3oHmvfY više

Prijava na konkurs za upis na master akademske studije (MI i I4.0)

Svaki kandidat koji je obavio elektronsku pretprijavu na linku http://pretprijava-mas.mas.bg.ac.rs/app/ pre odlaska na šaltere Službe za studentske poslove, potrebno je da na jednom od pultova u holu Mašinskog fakulteta 4. i 5. oktobra u terminu od 11:00 do 14:30 izvrši proveru dokumenata i odštampa prijavni list. Potrebna dokumenta za konkurs za prijavu na master akademske studije: Prijavni list (dobijate ga nakon provere na ovom pultu) Kopija diplome i dodatka ili uverenja o završenom studijskom programu prvog stepena studija ili uverenje o položenim ispitima (važi samo za studente MF BG) Dokaz o uplati naknade za troškove prijave. Primer uplatnice: Izvod iz matične knjige rođenih samo za strane državljane i za kandidate rođene van Republike Srbije. Nakon provere na pultu u holu… više