Упис у прву годину Основних академских студија 2017/2018.

Упис у прву годину Основних академских студија школске 2017/2018. године

На основу нове Акредитације студијског програма Основних академских студија, Факултет може да упише 720 кандидата, 520 који се финансирају из буџета Републике Србије и 200 који се сами финансирају.

Сва буџетска места су попуњена – попуњавају се преостала места за кандидате који се сами финансирају:

8. и 10. јул, 10-14:30 – пријем захтева за прелаз са других факултета
11. јул, 10:00 – прозивка кандидата по Kоначној ранг листи до попуне одобреног броја самофинасирајућих места, затим упис
12. јул, 10:00 – прозивка и упис кандидата по основу прелаза са других факултета (ако буде слободних места)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.