Компанија EKO Serbia: Конкурс за постдипломске – мастер студије у Грчкој

Компанија EKO Serbia, чланица Hellenic Petroleum Grupe , додељује стипендије за студенте из Србије на Универзитету техничких наука на Криту, програм – Нафтни инжењеринг (http://www.peteng-master.tuc.gr) . Рок за пријаву у  школској години 2017/2018 је 31.мај 2017.године. Пријаве се могу доставити поштом на адресу: School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Kounoupidiana 73100, Chania Greece, или путем маила: info@peteng-master.tuc.gr i stipendije@hellenic-petroleum.rs.

Стипендија је обезбеђена за једног студента из Србије у трајању од 12 месеци. Истраживања и предавања на Мастер програму одржаваће се на енглеском језику, уз коришћење иновативних метода која укључују гостујућа предавања, семинаре, истраживачке пројекте из области Нафтне индустрије и Енергетског тржишта. Студентима ће такође бити омогућена практична предавања у компанији, као и практични начин доношења одлука у Грчкој али и осталим земљама у којима Hellenic Petroleum Grupa послује.

Право на аплицирање за стипендију имају кандидати који испуњавају следеће услове: Завршен факултет из инжењерских области (механика, металургија, хемија),са минималним просеком 7; Активно коришћење енглеског језика уз интернационални сертификат; Да кандидат није корисник других стипендија
За кандидате коју уђу у ужи избор биће организовани интервјуи, а победнички кандидат биће одабран од стране Универзитета у Грчкој. Студентима ће бити покривени сви трошкови мастер студија – школарина у износу од 3000 еура, као и трошкови смештаја и живота у Грчкој у износу од 1000 евра месечно у трајању од 12 месеци.

Неопходна документација (на енглеском језику):
1. Пријава (формулар доступан на страни Факултета)- Ако је оглас у штампаној форми
2. Копија дипломе о завршеним студијима и уверење о просеку – оверени од стране судског тумача
3. Потврда о активном коришћењу енглеског језика уз један од интернационално признатих сертификата
4. Два писма препоруке (формулар доступан на сајту факултета) – Предност је уколико препорука стигне директно са маила даваоца препоруке а прихватају се и писане препоруке са контактом за препоруку
5. Детаљан ЦВ кандидата уз навођење евантуалног искуства из наведених области

За више информација о стипендији, начину пријаве и неопходним документима, слободно нас контакитрајте на маил: stipendije@hellenic-petroleum.rs 

(Извор: Центар за развој каријере УБ)

Bookmark the permalink.

Comments are closed