Центар за целоживотно учење МФ: Курсеви о иновацијама у знању

Знање је одувек било један од важних покретача индустријског развоја и промена у друштву. Данас, у условима нове технолошке револуције, када се свет убрзано мења, знање, стручност и вештине постали су најважнији развојни ресурс сваке земље. Знање је постало нова светска валута, без које се не може говорити о привредном и економском расту, конкурентности, већој запослености, а самим тим ни о развоју друштва чији је циљ квалитетнији живот свих грађана.

Машински факултет у Београду, као научнообразовна институција с традицијом и угледом, располаже потребним научним кадром и искуством у реализацији великог броја научноистраживачких пројеката као и пројеката за потребе привреде којима се значајно доприноси привреди, али и укупном развоју земље. У том смислу, Центар за целоживотно учење МФ има значајну улогу.

Центар је основан 2015. године с циљем да привреди Србије понуди најновије резултате домаћих и светских истраживања и знања која су потребна инжењерима у пракси. Његова основна мисија подразумева стручну подршку институцијама, предузећима и организацијама у стицању нових знања, техника и вештина, како би на прави начин решавали проблеме и изазове са којима се сусрећу у свом пословању.

Циљ Центра је да се кроз специјализоване курсеве, семинаре и друге видове образовања, омогући полазницима да на оптималан начин дођу до неопходних додатних знања за обављање свакодневних стручних – професионалних послова. Циљне групе су инжењери свих профила и нивоа образовања, лиценцирани инжењери техничких струка и студенти техничких факултета.

Курсеви о иновацијама знања

Центар за целоживотно учење МФ увелико сарађује с водећим компанијама и институцијама попут НИС-а, ЕПС-а, СМАТСА, Привредне коморе Србије, СМЕИТС, Инжењерске коморе Србије.

Као плод дугогодишње успешне сарадње МФ са привредом Србије, у оквиру Центра је недавно објављена прва стручна брошура “Курсеви о иновацијама знања”.

Брошура садржи предлог курсева о иновацијама знања који су прилагођени потребама НИС-а, а намењени су континуалном образовању и усавршавању кадрова у тој компанији. Курсеви су намењени првенствено инжењерима и техничарима свих струка, који учествују у производњи, развоју, одржавању, набавци и продаји у свим секторима и организационим целинама комапније. Циљ је да они који прођу курсеве обнове и унапреде знања из делатности свога рада што може битно допринети повећању продуктивности, безбедности и сигурности опреме и постројења, као и смањењу трошкова експлоатације и одржавања, унапредити радне процесе и обезбедити одржавање и побољшање квалитета процеса и услуга.

Машински факултет осим понуђених, у оквиру ове брошуре, организује и курсеве који су комплексног карактера, јер обухватају више различитих области технике а који су у трајању од неколико дана до више месеци. Тако на пример, за потребе образовања европских, односно међународних инжењера за заваривање, акредитована је обука након које инжењери разних профила стичу потребну квалификацију.

И то није све. Центар за целоживотно учење је отворен и за нове теме у складу са потребама привреде, а курсеви могу да буду организовани на Машинском факултету или у самим компанијама и институцијама.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.