Студент у средишту процеса учења гарант бољег квалитета студија

Будући да је делатност високог образовања од посебног интереса за Републику Србију и да је наше образовање део јединственог Европског простора високог образовања, посебан акценат се мора ставити на квалитет и ефикасност студирања. У тим процесима обезбеђивања и унапређења квалитета високог образовања, промовисања културе квалитета и процесима самовредновања, спољашње провере квалитета и акредитације, најважније место припада студентима и њиховим активностима везаним за квалитет наставе.

У складу с добром праксом универзитета у свету, на Машинском факултету су од ове школске године уведне две новине – уводна предавања из математике и физике и институција ментора. Поред тога, побољшана је организација наставе, садржај модернизован, лаборторије осавремењене… Циљ је да се студентима олакша праћење наставе и побољша њихова ефикасност током студија. Да ли је МФ на добром путу, односно, да ли су ове активности испуниле очекивања, шта су показали резултати јануарско-фебруарског рока, који су наредни кораци – само су нека од  питања о којима смо разговарали са проф. др Љубодрагом Тановићем, продеканом за наставу МФ.

Резултати јануарско-фебруарског испитног рока, из математике 1 и физике, потврдили су оправданост увођења уводних предавања за студенте прве године основних академских студија. Према речима професора Тановића анализа резултата показује да су бруцоши на испиту из математике 1 имали већу проходност и већу  средњу оцену за око 12 процената у односу на претходну генерацију. Остварени резултати на предмету физика имају сличну тенденцију.

То су охрабрујући резултати. МФ ће наставити са организацијом уводних предавања и за наредну генерацију студената прве године. С тим у вези, разматра се могућност проширења припремне наставе. Одлуку о томе, да ли ће предавања из математике и физике уместо једне, трајати две недеље или ће у наставу бити уведене и друге дисциплине важне за студенте на првој години студија, донеће проширени Декански колегијум. У сваком случају, додаје наш саговоник, управа Факултета ће и током наредне школске године наставити да прати резултате студената на предмету који се ослањају на математику и физику.

О излазности на испите
Када је реч о излазности студената на испите, резултате јануарско-фебруарског испитног рока треба посматрати са два аспекта – основних академских студија (ОАС) и мастер академских студија (МАС). За разлику од прве године ОАС, код њихових старијих колега на другој и трећој години уочена је недовољна излазност на испитима  из обавезних предмета а када је реч о изборним предметима, ситуација је много другачија, јер је излазност и проходност студената неупоредиво боља у односу на обавезне предмете.

На мастер академским студијама ситуација је потпуно другачија. Излазност и проходност студената на испитима је знатно већа, а и средња оцена на предметима модула је у оквиру препорука. Професор Тановић ову ситуацију објашњава чињеницом да су студенти на МАС зрелији и да ближе могу да сагледају своју професионалну будућност. Томе у великој мери доприноси и све већа тражња за инжењерским кадром. Зато су студенти на мастер академским студијама  и мотивисанији да што пре заврше факултет, указао је наш саговорник.

Шта је показала анализа јануарско-испитног рока

Анализа јануарско-фебруарског рока разматрана је на катедрама, проширеном Деканском колегију и седници Научно-наставног већа. Морам посебно нагласити да у испитном року  наставници и сарадници улаже огроман напор у реализацији тих активности и да нема, као и до сада, никаквих примедби од стране студената, на чему им се посебно захваљујем.  Међутим, недовољна излазност није једини проблем у реализацији наставног процеса на Факултету. На то у великој мери утичу организација образовног процеса кроз садржај  предиспитних обавеза, број заосталих испита, али и неприхватљиво висок проценат студената који одустају од студија. Покушавамо да кроз разговоре са студентима детектујемо и евентуално отклонимо проблеме. Једно је сигурно, нагласио је професор Тановић, студенти се морају активније укључити у ове процесе јер су они веома важни за квалитет наставе.

Оно што такође одређује квалитет студија, а о чему у наредном периоду мора да се води рачуна јесте чињеница да број средњошколаца, потенцијалних студената из године у годину опада. Тај тренд ће свакако утицати на политику уписа на факултете. Истовремено, већи број акредитованих места од броја свршених средњошколаца одредиће и квалитет уписаних студената у прву годину на нашем факултету.  Просто, мањи број свршених средњошколаца смањује могућност избора квалитетних кандидата. Зато се у наредном периоду мора пажљиво приступити том феномену. Искуства уводних предавања на МФ из предмета математике и физике показала су да је то добар начин да се пре почетка школске године надоместе недостајућа знања и створе предуслови ка ефикаснијем студирању.

Када је реч о менторству, професор Тановић је рекао да је и та новина донела позитивне резултате у процесу комуникације и развоја међусобних односа између појединаца различитог нивоа знања, са циљем преноса релевантних знања, вештина, искуства и подршке у развоју каријере  студената прве године као предуслова њиховом успешном завршетку студија. На нашем факултету у центру пажње образовног процеса су студенти. Наиме, наставник полази од оног што студент треба да научи, усвоји, разуме, буде у стању да уради након положеног предмета, односно завршених студија.  С обзиром да су сви почетни недостаци отклоњени, очекујем да ће наредна школска година донети још боље резултате, посебно када је реч о комуникацији између ментора и студената. Менторство је идеја у интересу свих нас на факултету, а нарочито студената, нагласио је професор Тановић.

Нови уписни цилус и још једна новина

Ускоро се очекује и нови циклус уписа на факултете. На МФ увелико траје припремна настава за полагање пријемног испита. Упоредо с тим интензивирају се активности на промоцији студија машинства у средњим школама. Недавно је на факултету одржан и састанак са директорима гимназија и средњих стручних школа из којих долази највећи број студената прве године. Основни циљ је да се што већи број средњошколаца мотивше за студије машинства и да се од тог броја издвоје што квалитенији кандидати. Јер, како је навео наш саговорник, бољи квалитет улаза у великој мери одређује и бољи квалитет студија.

За нову генерацију студената Машински факултет припрема још једну новину. Реч је о штампаној брошури – Водичу кроз студије, који на 10 страна садржи основне информације и појмове о студирању. На пример: где могу да пронађу календар наставе, распоред часова, шта је то европски систем преноса бодова (ЕСПБ), шта су буџетске студије, шта је испит и како се оцењује на испиту. Затим, која су права и обавезе студента, шта је индекс, како остварити стипендију и шта је од докумената потребно. Шта су студентски сервис, студентски маил, студентске картице или како се остварује право на БУСПЛУС, студентски дом и сличне информације. Студенти ће ову брошуру добити приликом уписа на факултет, уз индекс. Уверени смо да ће им Водич у великој мери олакшати прве дане на факултету и прелаз са средњошкоског на високошколски ниво образовања,  закључио је професор Тановић.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.