ЕУ Енергетско означавање и ЕКО дизајн за енергетски ефикасну Србију

Енергетска ефикасност као важан сегмент је препозната у Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године.  Она се посматра као „нови енергетски извор“ који доприноси: смањењу увозне зависности земље, унапређењу њене енергетске безбедности, повећању конкурентности привреде, смањењу издатака за енергију, побољшању стандарда грађана и смањењу емисије CO2 и других негативних утицаја. С друге стране, Србија као земља кандидат за чланство у ЕУ и потписница Споразума о енергетској заједници преузела је обавезу да примени део европских прописа којима се регулише ова област.

Пројекат „ЕУ енергетско означавање и ЕКО дизајн производа“, чија је реализација почела 1. септембра, треба да допринесе успостављању законодавних и институционалних капацитета у Србији у складу са регулативном ЕУ у овој области. Његова основна сврха је унапређење примене техничких прописа у области енергетске ефикасности производа који утичу на потрошњу енергије, а налазе се на тржишту.

„Очекујемо да пројекат допринесе даљем јачању националних институција за имплементацију захтева ЕУ у погледу енергетског означавања и еколошког дизајна производа повезаних са потрошњом енергије,  истакао је др Мирко Ђапић, кључни експерт пројекта за оцењивање усаглашености током презентације на Машинском факултету у Београду.

Говорећи о циљевима, структури и очекиваним резултатима пројекта, он је рекао да унапређење примене техничких прописа укључује и јачање тржишне инспекције, унапређењe инфраструктуре у области оцењивања усаглашености производа, подизање свести о предностима енергетске ефикасности производа, као и повећање видљивости означавања и обележавања енергетских производа.

„Акценат пројекта је на развоју инфраструктуре у области испитивања, што подразумева оспособљавање тела за оцењивање усаглашености и њихово ангажовање у испитивању производа који утичу на потрошњу енергије за потребе надзора домаћег тржишта. То треба да омогући ефикаснију контролу производа, бољи проток информација ка произвођачима, добављачима, трговцима и потрошачима, као и бољу повезаност домаћег тржишта са тржиштем ЕУ“, навео је др Ђапић.

Реализација пројекта „ЕУ енергетско означавање и ЕКО дизајн производа“ почела је  1. септембра ове године и трајеће 30 месеци, до краја фебруара 2022. Као крајњи резултат очекује се смањење броја неусаглашених производа повезаних са потрошњом енергије за домаћинство на домаћем тржишту, односно повећање продаје енергетски ефикасних производа.

Пројекат се финансира из IPA 2016 програма. Реализује га конзорцијум који предводи GFA Consulting Group GmbH (Nemčka), а учествују ECOS (Белгија), eXergia (Грчка), SGS (Холандија) и GFA Sout East Europe (Србија).

Учеснике састанка поздравила је госпођа Антонела Солујић, шеф Одсека за унапређење енергетске ефиканости у Министарству рударства и енергетике Републике Србије, које је главни корисник пројекта. „Овај пројекат је изузетно важан не само за даље успешно спровођење полтике енергетске ефикасности, него и за примену и транспоновање ЕУ директива у домаће законодавство, што је један од предуслова за успешно приступање наше земље Европској Унији“, истакла је госпођа Солујић.

Додала је да регулативе о енергетском означавању производа и еко дизајну доприносе настојањима да се потрошња енергије у Србији смањи. „Занимљиво је и то да су обе регулативе окренуте сегменту до којег је веома тешко допрети – потрошачима. У томе и јесте њихов значај јер нам омогућавају да сигнале пошаљемо тржишту“, закључила је госпоћа Солујић.

О транспонавању Директиве за енергетско означавање производа и Директиве о екодизајну у законодавство Републике Србије, тренутном стању и даљим плановима у тој области говорила је госпођа др Миомира Лазовић из Одсека за унапређење енергетске ефиканости  у Министарству рударства и енергетике. Руководилац групе у Сектору за квалитет и безбедност производа при Министарству привреде, господин Зоран Бакић говорио је о стању у области именовања Тела за оцењивање усаглашености са директивама ЕУ.

Састанку на Машинском факултету у Београду присуствовали су представници ресорних министарстава Републике Србије, Акредитационог тела Србије и потенцијалних тела за оцењивање усаглашености производа који су повезани са потрошњом енергије.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.