Обуке за конкурентнију привреду

Предавачи са Катедре за опште машинске конструкције Машинског факултета у Београду успешно су одржали бесплатну стручну обуку за запослене у београдској компанији NOVELIC под називом  „Толеранције дужинских мера, облика, положаја и квалитета површина“.

Kроз теоријски и практични део наставе, полазници обуке су имали прилику да стекну знања о правилној примени најновијег издања стандарда ИСО 1101 (2017), као и других међународних стандарда који се користе за прописивање и тумачење ознака толеранција на техничким цртежима. Од 10. до 18. децембра, кроз наставу је прошло девет дипломираних инжењера машинства запослених у NOVELIC- и сви су добили уверења о успешном похађању обуке.

Током теоријског дела разматрани су значај, приступи и основни постулати толеранција машинских склопова, елемената и делова. У оквиру практичне наставе анализирани су бројни примери толеранција са оригиналних техничких цртежа, а на уређајима којима располаже акредитована Лабораторија за испитивање машинских елемената и система (ЛИМЕС) полазницима су демонстриране и методе за мерење и контролу толеранција.

Команија NOVELIC се бави развојем иновативних и оригиналних решења интегрисаних минијатурних сензорских модула. Запослени се свакодневно срећу са најразличитијим ознакама на техничким цртежима које је понекад веома тешко правилно протумачити, а које добијају из различитих европских земаља. Управо из тог разлога, обука на Машинском факултету, коју су инжењери NOVELIC-а успешно завршили, има изузетан значај за даљи рад ове компаније.

Организовање оваквих обука је само једна у низу многобројних активности којима Машински факултет у Београду континуирано прати актуелне светске трендове. У високотехнолошки развијеним земљама уобичајена је пракса да компаније ангажују универзитетете за различите обуке на којима запослени стичу нова и надограђују постојећа знања и вештине. Посебно када је реч о специфичним областима које нису предмет изучавања током основних и мастер студија. Организовање обука је у обостраном интересу. Кроз усвајање нових знања и вештина, компаније обезбеђују конкурентност на тржишту, а факултети иновирају постојеће и уводе нове предмете у наставу, што доводи до повећања знања и компетенција студената.

У оквиру свог Центра за целоживотно учење, Машински факултет нуди привреди Републике Србије више од 70 различитих обука, а једна од њих је и „Толеранције дужинских мера, облика, положаја и квалитета површина“. Каталог обука се континуирано ажурира, а најновије издање биће ускоро доступно на звачничном сајту Машинског факултета.

(Извор: Катедра за за опште машинске конструкције)

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.