Стручна посета комапнији Југоимпорт СДПР

Више од тридесет студената основних академских студија Машинског факултета у Београду који слушају неки од изборних предмета Катедрe за системе наоружања недавно је, у организацији компаније Југоимпорт СДПР, посетило Сталну изложбу наоружања и војне опреме у Никинцима. Будуће машинске инжењере су поздравили и пожелели им добродошлицу представници компаније Југоимпорт Александар Стојановић, Татјана Кисић и Маријана Бајин, који су учествовали у реализацији и припреми ове стручне екскурзије. Посета је започета садржајном презентацијом која је обухватила преглед целокупне делатности предузећа, стратегију којом се приступа истраживању и развоју у овој компанији, као и приказ најновијих сложених борбених система које Југоимпорт успешно развија и производи. Студенти су показали велико интересовање и добили одговоре на бројна питања која се односе на истраживање, развој, производњу и… опширније…

Проф. др Радивоје Митровић изабран за професора емеритуса

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној у среду, 24. маја изабрао је четири професора емеритуса за школску 2022/23. годину. Међу њима је и проф. др Радивоје Митровић са Машинског факултета у Београду.   Почасно звање “професор емеритус” се додељује пензионисаним наставницима Универзитета који су се истакли својим научним, стручним и педагошким радом, стекли међународну репутацију и на тај начин допринели, не само развоју и угледу матичног факултета и универзитета, него и развоју научног и наставног подмлатка. Поред проф. Митровића за професоре емеритусе у шк. 2022/23. години, изабрани су и проф. др Иван Ковачевић са Филозофског факултета, проф. др Синиша Врећица, са Математичког факултета и проф. др Љиљана Мојовић, са Технолошко-металуршког факултета. Број професора који своју академску каријеру заокруже звањем… опширније…

Студенти у посети ЈKП Београдски водовод и канализација

Студенти Модула за хидроенергетику Машинског факултета Универзитета у Београду, у пратњи наставника и сарадника Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе, проф. др Ђорђа Чантрака, ван. проф. др Дејана Илића и асистента Лазара Лечића,  посетили су недавно ЈКП Београдски водовод и канализација(БВК). Бројни дипломци Модула за хидроенергетику, годинама су радили, а и сада раде у овом предузећу, где својим знањем и стручношћу одржавају сигурним и стабилним систем водоснабдевања питком водом грађана Београда, а раде и на решавању проблема одвођења и пречишћавања отпадних вода. „Посета је наставак вишегодишње успешне сарадње ЈКП БВК и Машинског факултета.  Том приликом поновљен је ранији заједнички став да постоји велики потенцијал за сарадњу на највишем научно-стручно-наставном нивоу између Факултета и ЈКП БВК, који није довољно искоришћен“,… опширније…