Студенти у посети ЈKП Београдски водовод и канализација

Студенти Модула за хидроенергетику Машинског факултета Универзитета у Београду, у пратњи наставника и сарадника Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе, проф. др Ђорђа Чантрака, ван. проф. др Дејана Илића и асистента Лазара Лечића,  посетили су недавно ЈКП Београдски водовод и канализација(БВК).

Бројни дипломци Модула за хидроенергетику, годинама су радили, а и сада раде у овом предузећу, где својим знањем и стручношћу одржавају сигурним и стабилним систем водоснабдевања питком водом грађана Београда, а раде и на решавању проблема одвођења и пречишћавања отпадних вода.

„Посета је наставак вишегодишње успешне сарадње ЈКП БВК и Машинског факултета.  Том приликом поновљен је ранији заједнички став да постоји велики потенцијал за сарадњу на највишем научно-стручно-наставном нивоу између Факултета и ЈКП БВК, који није довољно искоришћен“, истакао је проф. др Ђорђе Чантрак.

Студенте и наставнике Катедре за хидрауличне машине и енергетске стистеме су угостили и пожелели им добродошлицу, Михаило Ракочевић, дипл.инж.ел,. директор Сектора електромашинских постројења ЈКП БВК – Канализациони систем, др Мирко Максимовић, дипл.инж.маш., руководилац Погона КЦС Београд 2 и Немања Радић, дипл.инж.маш,  руководилац Погона КЦС Нови Београд и Земун.

Током посете студенти су имали прилику да се упознају са начином рада Контролно-управљачког центра “Мостар“ за канализационе црпне станице (КЦС) ЈП БВК код Мостарске петље. Посетили су и КЦС „Мостар“ која је спремна за реконструкцију, као и новоизграђени објекат КЦС „Савски трг“, испод платоа код споменика Стефану Немањи.

„Студенти Модула за хидроенергетику, који иначе кроз наставне предмете на Катедри пројектују и испитују пумпе и пумпне системе, врше и нумеричке симулације струјања у њима, имали су прилику да се детаљније упознају са новом црпном станицом, њеним предностима, али и манама. Посебно интересовање студенти су показали према будућим постројењима за одвођење и третман отпадних вода“, навео је проф. Чантрак.

Млади академци су имали прилику и да се упознају са могућностима запошљавања и рада на високо технолошким процесима у ЈКП БВК, као и процедурама за пријем у радни однос, могућностима за обављање праксе кроз програм „БГ пракса“, усавршавање уз рад и другим питањима која се односе на професионалну каријеру.

Посету су организовали проф. др Ђорђе Чантрак и господин Немања Радић из ЈКП БВК. Овде је можда интересантно навести једну чињеницу из дуге историје Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе и њених студената, а тиче се дугогодишње традиције породице господина Радића, чији су покојни отац, као и старији брат, такође дипломци одсека за хидроенергетику Машинског факулета. Иначе, породица Радић својим вишегодишњим залагањем подржава рад Катедре за хидрауличне машине и енергетске систем у свим облицима наставе.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.