ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Моторна возила, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Владимир Поповић, редовни професор – председник Комисије, др Иван Благојевић, редовни професор, др Небојша Бојовић, редовни професор, Саобраћајни факултет Београд у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Драгану Стаменковићу, дипл. инж. маш., дана 15.03.2023. године, са почетком у 13,00 часова, у сали 214 на Машинском факултету, са темом „Напредни мехатронски системи за помоћ возачу“. опширније…

Универзитет у Београду: Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години

У циљу подстицања што бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења код њих, Универзитет у Београду студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, као и претходних година, додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета, израђен у претходној календарској години. Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу да буду поднети на конкурс. Рок за пријављивање радова на конкурс је 31. март 2023. године. У прилогу рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су наведени следећи подаци о аутору: име и презиме, назив студијског програма, година студија, контакт адреса, електронска адреса и… опширније…

Пројекaт „Изградња лабораторијских капацитета за истраживање и развој мотора СУС са нултом емисијом СО2″

Сектор транспорта, с обзиром да се ослања на употребу возила са погоном помоћу мотора са унутрашњим сагоревањем (МСУС), има знатан удео у емисији гасова са ефектом стаклене баште. Смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште у области транспорта углавном се, упркос бројним ограничењима, посматра кроз будућу електрификацију и примену батеријског електричног погона (БЕП), што се може сматрати изводљивим у разумним временским оквирима у области примене путничких возила. За лака и тешка моторна возила која представљају основу друмског транспорта, мотор СУС који користи неугљенична горива, представља најизгледније технолошко решење за нулту емисију гасова стаклене баште. Због тога је истраживање у области тзв. „зелених“ мотора СУС који користе водоник (H2) и амонијак (NH3) као носач водоника, у центру пажње научне заједнице и… опширније…