Курс из прорачунске (нумеричке) динамике флуида – CFD (Computational Fluid Dynamics)

Као своjеврсни наставак предмета „Механика флуида М“, за заинтересоване студенте ће бити одржан уводни курс из Прорачунске (нумеричке) динамике флуида, познатиjе по акрониму CFD.  Пре него што се пређе на детаље самог курса, треба рећи следеће. Дуго су у научним, па и инжењерским круговима постаjали скептици према овоj научноj области, посебно када су се поjавили специjализовани CFD софтвери. Сигурно да од неког од тих скептика потичу и другачиjе речи коjе обjашњаваjу акроним, а то су Colorful Fluid Dynamics: лепе обоjене слике коjе немаjу никаквог физичког смисла. За то становиште постоjи потпуно оправдање. To ће често и бити случаj када корисник неког популарног комерциjалног CFD софтверског пакета нема суштинска, неопходна знања за његово адекватно коришћење. На првом месту, то jе разумевање… опширније…