Пројекaт „Изградња лабораторијских капацитета за истраживање и развој мотора СУС са нултом емисијом СО2″

Сектор транспорта, с обзиром да се ослања на употребу возила са погоном помоћу мотора са унутрашњим сагоревањем (МСУС), има знатан удео у емисији гасова са ефектом стаклене баште. Смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште у области транспорта углавном се, упркос бројним ограничењима, посматра кроз будућу електрификацију и примену батеријског електричног погона (БЕП), што се може сматрати изводљивим у разумним временским оквирима у области примене путничких возила. За лака и тешка моторна возила која представљају основу друмског транспорта, мотор СУС који користи неугљенична горива, представља најизгледније технолошко решење за нулту емисију гасова стаклене баште. Због тога је истраживање у области тзв. „зелених“ мотора СУС који користе водоник (H2) и амонијак (NH3) као носач водоника, у центру пажње научне заједнице и ауто-индустрије уопште.

Истраживачки моноцилиндар у Лабораторији за моторе

Лабораторија Катедре за моторе Машинског факултета Универзитета у Београду (ЛаМо), једна је од врхунски опремљених лабораторија ове врсте у Европи и учествује у истраживању, развоју и примени напредних технологија у области мотора СУС за водеће произвођаче у Европи и САД. Захваљујући дугогодишњем партнерству са водећим истраживачким центром за развој и истраживање погонских система AVL List GmbH (Грац, Аустрија), Лабораторија за моторе развија и примењује системе сагоревања и разноврсна технолошка решења за генерације мотора СУС чија се примена тек очекује у будућности.

Лабораторија за моторе у овом тренутку отвара ново поглавље и припрема се да обележи 105. годину дуге традиције образовања и истраживања мотора СУС кроз унапређење лабораторијских капацитета, омогућујући примену водоника као горива у текућим и будућим истраживањима мотора СУС. Циљ пројекта који се реализује кроз Програм за развој Уједињених нација (United Nations Development Program – UNDP), са рекордно кратким задатим роком, јесте пројектовање, изградња и опремање нове лабораторијске инфраструктуре за испитивање и развој нових технологија за будуће „зелене“ моторe СУС који користе водоник као погонско гориво. Као и увек у својој историји, и овога пута Лабораторија за моторе ће прва – ово ће бити прва оперативна моторска инсталација у Србији са мотором СУС на водоник.

Реализација овог пројекта у потпуности доприноси прокламованим циљевима Праведне зелене транзиције и декарбонизације у Србији директним смањењем емисије СО2 од 74.5 t годишње. Пуштањем у рад нове лабораторијске инсталације, новим генерацијама инжењера биће омогућено учешће у истраживачким и развојним активностима у области МСУС са нултом емисијом СО2, а посебно изградња и ширење базе знања у Србији у области мотора СУС на водоник.

Реализацију пројекта  „Изградња лабораторијских капацитета за истраживање и развој мотора СУС са нултом емисијом СО2 намењених сектору саобраћаја“” је подржао UNDP Србија кроз пројекат “Праведна зелена транзиција и декарбонизација у Србији / Just Green Transition and Decarbonisation in Serbia ” који финансира Влада Јапана, а спроводи UNDP Србија у сарадњи са Министарством рударства и енергетике и Министарством заштите животне средине Републике Србије.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.