Međunarodna studentska konferencija o održivosti i nedelja ciljeva održivog razvoja

U okviru mreže Evropske škole naučnih istraživanja u oblasti održivosti (https://esssr.eu/), čiji je član i Univerzitet u Beogradu, kontinuirano se preduzimaju aktivnosti promocije, pokretanja projekata, istraživanja i publikovanja u ovoj oblasti. U narednom periodu biće održane dve aktivnosti međunarodnog karaktera, navodi Odbor za održivi razvoj Univerziteta u Beogradu i poziva studente i profesore da u njima učestvuju: 1. Međunarodna studentska konferencija o održivosti U organizaciji Budapest Business School, Mađarska, jedne od članica Evropske škole naučnih istraživanja u oblasti održivosti (ESSSR), 29. Aprila 2021. Međunarodna studentska konferencija o održivosti. Konferencija se odvija u virtuelnom okruženju, a zvanični jezik skupa je engleski. Prezentovanjem na ovom skupu, studenti dobijaju mogućnost objavljivanja radova kao i učešće u Ekskluzivnoj školi održivog upravljanja 2021, za odabrane na… više

Značaj zaštite prava intelektualne svojine za razvoj Srbije

Savremeno tehnološko doba, u kojem su znanje, kreativnost i inovacije definisani kao najvažniji razvojni resurs i kapital svake zemlje, otvorilo je i pitanje zaštite tog kapitala, odnosno zaštite intelektualne svojine i autorskih prava. Inovacije su rezultat kreativnog procesa razvoja ideja u nove proizvode i predstavljaju osnovu  ekonomije zasnovane na znanju, čiji je krajnji cilj postizanje konkurentnosti na svetskom tržištu. Da bi se taj inovativni proces podstakao, neophodno je da se rezultati kreativnog rada i zaštite. Zaštita intelektualne svojine je posebno važna za inovatore jer se jedino na taj način može sprečiti nekontrolisano i nedozvoljeno korišćenje ideja i patenata. O tome, šta je to intelektualna svojina, koji su oblici zaštite prava intelektualne svojine i zašto je važno da svoju ideju, inovaciju… više