Svečana dodela sertifikata studentima mentorima za školsku 2019/20. god.

Studentima Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji su u školskoj 2019/20. godini aktivno učestvovali u projektu „Student mentor“, svečano su dodeljeni su sertifikati za uspešno angažovanje u realizaciji ovog programa. Studente mentore pozdravili su prof. dr Ljubodrag Tanović, prodekan za nastavu Mašinskog fakulteta, kao i student prodekan Nikola Jokić i koordinator projekta „Student mentor“ Anastasija Strika. „Student mentor“ je projekat Studentskog parlamenta Mašinskog fakulteta, a osmišljen je kao podrška studentima prve godine da se što bolje snađu na početku studija.  Projekat je prvi put uveden  2019. godine, a do sada je u njemu učestvovalo ukupno 130 akademaca sa viših godina OAS i MAS.  Kroz sam program je prošlo više od 1300 brucoša. Zadatak studenta mentora je da mlađe kolege upute u… više

Sedmi kongres studenata tehnike od 12. do 16. marta na Zlatiboru

Savez studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje sedmi, po redu, Kongres studenata tehnike, na temu „Tehnologije modernog inženjerstva“. Skup će biti održan  od 12. do 16. marta 2021. godine u Kongresnom centru Ratko Mitrović na Zlatiboru. Zbog akteulne epidemiloške situacije, broj učesnika kongresa je ograničen, dok će većina zainteresovanih događaj moći da prate onlajn putem. O svim aktuelnim temama iz oblasti tehnike koja se, između ostalog, bavi proučavanjem i iskorišćenjem različitih izvora energije, informacionim i geološkim potencijalom, učesnike će, kroz niz predavanja i radionica, upoznati profesori Mašinskog, Rudarsko-Geološkog, Tehnološko – metalurškog, Elektrotehničkog i Saobraćajnog fakulteta, kao i ostali predavači sa Beogradskog i drugih univerziteta u Srbiji. Na ove teme govoriće i predstavnici resornih ministarstava i vodećih kompanija. Kongres studenata… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Vojno mašinstvo – sistemi naoružanja, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: –        dr Predrag Elek, redovni profesor – predsednik Komisije –        dr Dejan Micković, red. prof. M.F. u penziji –        dr Ivana Todić, docent –        dr Miloš Marković, docent –        dr Darko Vasiljević, naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 12.03.2021. godine, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Metodologija projektovanja protivtrzajućeg uređaja artiljerijskih oruđa“, sledećim kandidatima: –     dr Dejanu Jevtiću, mast. inž. maš., sa početkom u 13:00 časova, –     … više