ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Војно машинство – системи наоружања, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

–        др Предраг Елек, редовни професор – председник Комисије

–        др Дејан Мицковић, ред. проф. М.Ф. у пензији

–        др Ивана Тодић, доцент

–        др Милош Марковић, доцент

–        др Дарко Васиљевић, научни саветник, Институт за физику, Београд,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 12.03.2021. године, у сали 513 на Машинском факултету, са темом „Методологија пројектовања противтрзајућег уређаја артиљеријских оруђа“, следећим кандидатима:

–     др Дејану Јевтићу, маст. инж. маш., са почетком у 13:00 часова,

–      др Дејану Спасићу, дипломираном инжењеру за индустријско инжењерство – машинске струке -мастер, са почетком у 14:00 часова.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.