Onlajn konferencija: Nuklearna sigurnost danas

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije ove godine organizuje konferenciju „Nuklearna sigurnost danas“ u onlajn formatu. Konferencija o primenama izvora zračenja i nuklearne energije biće održana 2. decembra sa početkom u 10.30 časova uz direktan prenos na jutjub kanalu Direktorata. Ovogodišnje izdanje konferencije posvećeno je najnovijim trendovima u dve najveće grane primene nuklearne energije – medicini i energetici kao i u primeni modernih tehnika zasnovanih na jonizujućem zračenju u proučavanju i očuvanju kulturne baštine. Želimo da približimo kako stručnoj javnosti tako i stanovništvu najnovija dostignuća u primenama izvora zračenja i nuklearnoj energetici kao i da prikažemo trenutnu praksu u primeni izvora jonizujućeg zračenja u dijagnostici i lečenju različitih bolesti od COVID-19 do najtežih bolesti, da približimo sledeće… više

Konkurs „The ANSO Scholarship for Young Talents 2021“

Uz posredstvo Rektorata Univerziteta u Beogradu obaveštavamo studente o konkursu za stipendije „The ANSO Scholarship for Young Talents 2021“. Reč je o stipendijama za master i doktorske studije na prestižnim univerzitetima u NR Kini – članicama Alliance of International Science Organizations (ANSO). Naš univerzitet je od prošle godine učlanjen u ovu Alijansu. Više detalja o konkursu može se videti na sledećem linku: http://www.anso.org.cn/index/annOpp/202007/t20200716_569252.html. više

Javna odbrana doktorske disertacije

ODLAŽE SE ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA DEJANA JEVTIĆA, mast. inž. maš., “ANALIZA UTICAJNIH PARAMETARA NA DINAMIKU AUTOMATSKOG TOPA PRI OPALJENJU METKA“, koja je zakazana na Mašinskom fakultetu u Beogradu, dana 30.11.2020. godine u vremenu od 13,00 časova u sali 518, pred Komisijom u sastavu: dr Dejan Micković, red. prof. MF u penziji, mentor, dr Predrag Elek, red. prof., dr Ivana Todić, doc., dr Miloš Marković, doc. i dr Darko Vasiljević, naučni savetnik, Institut za fiziku Beograd.         više