Сарадња на неговању српске језичке културе

На Машинском факултету у Београду недавно је одржан састанак наставника Катедре за ваздухопловство Машинског факултета са представницима Института за српски језик Српске академије наука и уметности (САНУ). На састанку је било речи о српској језичкој култури и терминологији у области информационих технологија. Овај сусрет представља наставак започете сарадње у домену консултација о употреби српског језика, неговању језичке културе и стандардизацији стручне терминологије. Први састанак је одржан у Институту за српски језик САНУ. Сарадници Института за српски језик САНУ Владан Јовановић, Неђо Јошић, Наташа Вуловић Емонтс, Драгана Цвијовић и Марина Спасојевић имали су прилику да посете Аеротехнички институт Машинског факултета и обиђу аеротунел „Мирослав Ненадовић“, највећи универзитетски аеротунел у Европи. (Извор: Катедра за ваздухопловство) више

Обавештење и упозорење студентима

Обавештавају се студенти свих нивоа студија (ОАС, МАС и ДАС) да морају бити уписани у школску 2020/2021. годину. Уколико то не ураде, на основу Закона о високом образовању, члан 109. ЗВО, ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА. Престанак статуса студента Члан 109. ЗВО статус студента престаје у случају: 1) исписивања са студија; 2) завршетка студија; 3) неуписивања школске године; 4) кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад; 5) изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи. Студенти који се нису електронски уписали, морају то учинити на шалтерима Службе за студентске послове, најкасније до петка 20.11.2020.године како не би изгубили статус студента. више