Rad istraživača MF rangiran kao osmi na  ZwickRoell Science Award

Pored studentskih timova (Road Arrow, Confluence, Beoavia, Robotoid…) i nastavnici Mašinskog fakulteta U Beogradu redovno učestvuju na svetskim takmičenjima u znanju i inovacijama, gde često postižu zapažene rezultate. Najnoviji primer je međunarodno takmičenje ZwickRoell Science Award (http://dia.units.it/sites/dia.units.it/files/Science%20Award%202019.pdf), koje organizuje nemačka kompanija ZwickRoell GmbH iz Ulma, inače vodeći evropski proizvođač opreme za ispitivanje i karakterizaciju materijala. Na poslednjem takmičenju za izbor najboljih istraživačkih radova u 2019. godini, rad tima Mašinskog fakulteta rangiran je kao osmi među 15 najreprezentativnih radova istraživača sa vodećih svetskih univerziteta. Konkurencija je bila izuzetno jaka, a komisija koja je ocenjivala radove imala je izuzetno težak zadatak da od ukupno 170 prijavljenih radova iz 21 zemlje izabere 15 najboljih koji su ušli u uži izbor i trku za… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Procesna tehnika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Srbislav Genić, redovni profesor – predsednik Komisije dr Mirjana Stamenić, vanredni profesor dr Nikola Karličić, docent dr Uroš Milovančević, docent dr Aleksandar Anđelković, vanr. prof., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 03.11.2020. godine, u sali 142 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Proračun fluidodinamičkih parametara podova“, sledećim kandidatima: dr Milošu Ivoševiću, mas. inž. maš., sa početkom u 09:00 časova, dr Dejanu Spasiću, diplomiranom inženjeru za industrijsko inženjerstvo – mašinske struke -master, sa početkom… više