Привремени спискови по сменама за ОАС

Привремени спискови за ОАС по сменама за прву, другу и трећу годину. Студенти који нису положили испит у школској 2019/2020. години: а) Похађају наставу: -предмет прве године ОАС ………… смена 9 и 10 -предмет друге године ОАС ……….. смена 6 -предмет треће године ОАС ……….. смена 5 Студенти који су изабрали слушање предмета који припада наредној години студија у односу на уписану у школској 2020/2021. години: б) Похађају наставу: -предмет друге године ОАС ……….. смена 6 -предмет треће године ОАС ……….. смена 5 више