ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Процесна техника, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Србислав Генић, редовни професор – председник Комисије
  • др Мирјана Стаменић, ванредни професор
  • др Никола Карличић, доцент
  • др Урош Милованчевић, доцент
  • др Александар Анђелковић, ванр. проф., Факултет техничких наука, Нови Сад,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 03.11.2020. године, у сали 142 на Машинском факултету, са темом „Прорачун флуидодинамичких параметара подова, следећим кандидатима:

  • др Милошу Ивошевићу, мас. инж. маш., са почетком у 09:00 часова,
  • др Дејану Спасићу, дипломираном инжењеру за индустријско инжењерство – машинске струке -мастер, са почетком у 11:00 часова.

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.