Савремене студије машинства – Нова технолошка знања у функцији развоја привреде

Савремене студије машинства акценат стављају на усвајање нових технолошких знања и коришћење алата везаних за ИТ и интернет технологије. Студије су повезане са научним истраживањима, кроз која будући инжењери стичу и практична искуства. Истовремено, подстиче се креативност и иновативност код младих, као и мултидисциплинарни приступ различитим пројектимa. И то је један од разлога због којих Машински факултет остварује блиску сарадњу са привредом. више

Безбедност студената на првом месту

На Машинском факултету у Београду приводе се крају припреме за наставак школске године и безбедан боравак студената које од понедељка очекује надокнада практичног дела наставе и других предиспитних обавеза. Брига за здравље студената, наставно и ненаставно особље  је на првом месту. У складу са препорукама Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Катедре за хигијену Медицинског факултета у Београду донете су и неопходне заштитне и превентивне мере. На улазу у зграду факултета постављена је дезобаријера, а сваком ко уђе на Машински факултет биће мерена температура термовизијском камером. Крајем априла обављена је и  дезинфекција озонизацијом свих објеката у саставу ове високошкослке установе.  Озоном су дезинфиковане све просторије у згради  факултета у улици Краљице Марије 16, као и просторије… више

Машински факултет отвара врата 18. маја – Шта могу да очекују студенти?

После двомесечне паузе, Машински факултет у Београду отвара своја врата у понедељак, 18. маја, али само за студенте који имају обавезе и уз поштовање свих мера заштите. У току су завршне припреме за долазак студената и наставак школске године. Наставно-научно веће Машинског факултета је на електронској седници одржаној у четвртак, 15. маја донело низ мера које студентима треба да омогуће успешан завршетак школске 2019/2020. године уз стицање адекватног знања. За младе академце свакако су најважније Одлука о измени Календара наставе и испитних рокова, као и Одлука о начину реализације испита, којом су ближе дефинисане предиспитне обавезе студената, као и начин оцењивања. Машински факултет је до увођења ванредног стања одржао пет наставних недеља редовне наставе, а по увођењу ванредног стања настава… више

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години

Продужен рок за подношење пријава на конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години Универзитет у Београду је расписао Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години. Пријављивање радова на конкурс било је до 30. марта 2020. године али због новонастале ситуације Сенат Универзитета у Београду донео је одлуку да рок за подношење пријава на конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената буде продужен, тако да рок за пријаву истиче 15. јуна 2020. године. Детаље конкурса можете погледати овде. више

Научно-наставно веће МФ усвојило измене Календара наставе и испита за школску 2019/2020.

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Научно-наставно веће Машинског факултета, на електронској седници одржаној у четвртак 15. маја, донело је Одлуку о измени Календара наставе и испита за школску 2019/2020. годину за основне и мастер академске студије. Коригован календар за основне академске студије Коригован календар за мастер академске студије више