Машински факултет отвара врата 18. маја – Шта могу да очекују студенти?

После двомесечне паузе, Машински факултет у Београду отвара своја врата у понедељак, 18. маја, али само за студенте који имају обавезе и уз поштовање свих мера заштите. У току су завршне припреме за долазак студената и наставак школске године. Наставно-научно веће Машинског факултета је на електронској седници одржаној у четвртак, 15. маја донело низ мера које студентима треба да омогуће успешан завршетак школске 2019/2020. године уз стицање адекватног знања.

За младе академце свакако су најважније Одлука о измени Календара наставе и испитних рокова, као и Одлука о начину реализације испита, којом су ближе дефинисане предиспитне обавезе студената, као и начин оцењивања.

Машински факултет је до увођења ванредног стања одржао пет наставних недеља редовне наставе, а по увођењу ванредног стања настава је организована кроз раличите облике онлајн наставе. Изменом календара наставе и испитних рокова за текућу школску годину, летњи семестар је продужен за три недеље. Тако ће студенти уз велику подршку наставника успети да надоканаде и практични део наставе, као  и лабораторијске вежбе и припреме се за предстојеће испитне рокове који их очекују у јуну и јулу.

У сладу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Наставно-научно веће је дефинисало и предиспитне обавезе које студенти морају да испуне као услов за излазак на испит. Имајући у виду да нико није могао да предвиди размере  пандемије корона вируса, наставници Машинског факултета су исказали спремност да студентима омогуће квалитетно усвајање градива да би се што боље припремили за испите.

Према тој одлуци, студенти не морају да имају положен колоквијум (теоријска провера знања), већ ће то моћи да учине кроз писмени и усмени део испита. Оно што морају да заврше јесу пројектни задаци, лабораторијске вежбе и семинарски  радови. Такође, приликом оцењивања узимаће се у обзир и предиспитни бодови остварени пре,  у току уведеног и након укинутог  ванредног стања, а студенти који нису имали могућност да прате онлајн наставу предиспитне обавезе моћи ће да заврше до почетка октобарског испитног рока.

На електронској седници, чланови Научно-наставног већа МФ су утврдили и Календар пријемног испита за упис на основне академске студије у школској 2020/2021. години, а разматрали су и питања која се односе на докторске академске студије  и израду докторских дисертација.

(Извор: Машински факултет)

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.