Плави водич ЕУ за конкурентност српске привреде

На Машинском факултету је представљен „Плави водич за примену прописа Европске Уније у области квалитета и безбедности производа“. Приручник је, пре свега, намењен инжењерима и другим стручњацима у пројектовању и развоју производа,  али и самим произвођачима који своје производе желе да пласирају на тржиште ЕУ.  Књигу је приредио и превео на српски језик, проф. др Ратко Узуновић, стручњак који се овом тематиком бави више од две деценије. Издавач је Машински факултет Универзитета у Београду. Водич за примену  директива утемељених на „Новом и глобалном“ приступу, први пут је објављен 2000. године и један је од главних референтних докумената који детаљно објашњавају различите елементе Новог законодавног оквира Европске Уније. Циљ „Плавог водича“ је да допринесе бољем разумевању правила ЕУ о производима и… више

Стипендирање лица из грађанства

Министарство одбране Републике Србије расписало је конкурс за стипендирање студената за потребе попуне Војнотехничког института у Београду. На конкурс се могу пријавити студенти образовних модула : Ваздухопловство, Системи наоружања, Термотехника i Моторна возила . Истраживачи запослени у Војнотехничком институту упознаће студенте и са могућностима која пружају радна места на којима би по завршетку мастер студија стипендисти били запослени. Позивају се заинтересовани студенти да присуствују презентацији конкурса који ће се обавити дана 04.07.2019.године на Машинском факултету у сали 211 са почетком у 9,00 часова. више