Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића

Више информација о расписивању Конкурса Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању, можете погледати у прилогу. Прилог: Пријава и Одлука више