Други конкурсни рок за упис на 1. годину Мастер академских студија

Слободних места: 23 – на терет буџета Републике Србије: 4 – самофинансирање: 19 Списак модула са слободним местима: 1. Индустријско инжењерство – ИИЕ 2. Моторна возила – МОВ 3. Транспортно инжењерство, конструкције и логистика – ТКЛ 4. Инжењерство биотехничких система – ИБС 5. Системи наоружања – СИН 6. Биомедицинско инжењерство – БМИ 7. Хидроенергетика – ХЕН 8. мотори сус – МОТ 9. Дизајн у машинству – ДУМ 10. Прехрамбено машинство – ПРМ 11. Бродоградња – БРО 12. Шинска возила – ЖЕМ 13. Термоенергетика – ТЕН 14. Механика – МЕХ Пријава кандидата за други уписни рок на МАС обавиће се по Конкурсу 16. и 17. 10. 2018.године у периоду од 12:30 до 14:30 сати, на шалтеру број 3 Службе за студентске послове. више