Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ОПТИМИЗАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА ЕЛЕКТРОВЕНТИЛАТОРСКОГ СИСТЕМА ПРОПУЛЗОРА“ докторанда  ТОНИЈА ИВАНОВА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  03.10.2018. год. више