Конкурс за упис на Докторске академске студије школске 2022/2023, трећи уписни рок

Пријављивање кандидата вршиће се 16. и 17. новембра 2022. год. на шалтерима Службе за студентске послове од 12:30 – 14.30  часова. Прелиминарна листа пријављених кандидата биће објављена 18. новембра у 15 часова. Коначна ранг листа биће објављена 22. новембра у 11 часова. Упис по коначној ранг листи обавиће се 23. новембра од 12:30 до 14:30 часова на шалтерима Службе за студентске послове. опширније…

Конкурс за упис на Докторске академске студије школске 2022/2023, други уписни рок

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата вршиће се 3. и 4. новембра 2022. год. на шалтерима Службе за студентске послове од 12:30 – 14.30 часова. Прелиминарна листа пријављених кандидата биће објављена 7. новембра у 15 часова. Коначна ранг листа биће објављена 8. новембра у 11 часова. Упис по коначној ранг листи обавиће се 10. новембра од 12:30 до 14:30 часова на шалтерима Службе за студентске послове. опширније…

Конкурс за упис на Докторске академске студије школске 2022/2023. године – други уписни рок

ПРИЈАВЉИВАЊЕ кандидата вршиће се 3. и 4. новембра 2022. год. на шалтерима Службе за студентске послове од 12:30 – 14.30 часова. Прелиминарна листа пријављених кандидата биће објављена 7. новембра у 15 часова. Коначна ранг листа биће објављена 8. новембра у 11 часова. Упис по коначној ранг листи обавиће се 10. новембра од 12:30 до 14:30 часова на шалтерима Службе за студентске послове. опширније…

Листа пријављених кандидата за упис у 1. годину ДАС

Листа пријављених кандидата по рангу, за упис у 1. годину ДАС Машинско инжењерство је објављена данас, а листу можете погледати на линку https://www.mas.bg.ac.rs/upis/start Коначна ранг листа биће објављена у среду 26.10.2022.год. у 12:00 часова. Упис студената на основу коначне ранг листе обавиће се на шалтерима Службе за студентске послове у четвртак и петак 27. и 28.10.2022. год. од 12:30 до 14:30 часова.   опширније…

Одбрана докторске дисертације

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е НИКОЛА ЛУКИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „АДАПТИВНО СПАЈАЊЕ ДЕЛОВА У ТЕХНОЛОГИЈИ РОБОТИЗОВАНЕ МОНТАЖЕ ПРИМЕНОМ КИНЕМАТСКИ РЕДУНДАНТНИХ РОБОТА“ на Машинском факултету у Београду, дана 27.10.2022. године у времену од 11,00 часова у сали ЦЕНТ-а,  пред Комисијом у саставу: др Петар Петровић, ред. проф., ментор, др Бојан Бабић, ред. проф., др Никола Славковић, ванр. проф., др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, Београд и др Стеван Станковски, ред. проф., ФТН Нови Сад. Београд, 14.10.2022. године опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „УСЛОВНА ОПТИМИЗАЦИЈА ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА ПРИМЕНОМ ПОТПУНЕ ПРЕНОСНЕ ФУНКЦИЈЕ“ докторанда  ВЛАДИМИРА ЗАРИЋА, маст.инж.маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  30.09.2022. год. опширније…

Одбрана докторске дисертације

МР САША МАРКОВИЋ, дипл. инж. маш. браниће докторску дисертацију „ПРОЦЕСНЕ ПЕРФОРМАНСЕ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ СА ОРЕБРЕНИМ ЦЕВИМА У КВАДРАТНОМ РАСПОРЕДУ (PROCESS PERFORMANCES OF HEAT EXCHANGER WITH FINNED TUBES IN IN-LINE TUBE ARRANGEMENT)“ на Машинском факултету у Београду, дана 07.10.2022. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Мирјана Стаменић, ванр. проф., др Ненад Митровић, ванр. проф., др Урош Милованчевић, ванр. проф., др Милош Ивошевић, доц.  и др Дамир Ђаковић, ред. проф., Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука. Београд, 30.09.2022. године опширније…

Одбрана докторске дисертације

МИХАЈЛО АРАНЂЕЛОВИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „УТИЦАЈ ВИШЕСТРУКИХ ГРЕШАКА У ЗАВАРЕНОМ СПОЈУ НА ИНТЕГРИТЕТ ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ“ на Машинском факултету у Београду, дана 28.09.2022. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Зоран Радаковић, ред. проф., др Гордана Бакић, ред. проф., др Ана Петровић, доц., др Зијах Бурзић, научни саветник, Војнотехнички институт Београд и др Симон Седмак, научни сарадник, ИЦ МФ Београд. Београд, 21.09.2022. године опширније…