Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „АНАЛИЗА УТИЦАЈА ГЕОМЕТРИЈЕ И БИОМАТЕРИЈАЛА НА ИНТЕГРИТЕТ И РАДНИ ВЕК РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОРТОПЕДСКИХ ПЛОЧИЦА“ докторанда УРОША ТАТИЋА, дипл. инж. маш. – мастер.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 19.05.2017. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МОДЕЛИРАЊЕ СЛОЖЕНИХ ХИБРИДНИХ СТРУКТУРА ФРАКЦИОНОГ ТИПА И ПРИМЕНА У ДИНАМИЦИ СИСТЕМА КРУТИХ И ДЕФОРМАБИЛНИХ ТЕЛА“ докторанда МИЛАНА ЦАЈИЋА, дипл. инж. маш. – мастер.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 19.05.2017. год. више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „УТИЦАЈ ЛОКАЛНОГ СТАЊА ТОПЛОТНОГ КОМФОРА НА СМАЊЕЊЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ У НЕСТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА (THE LOCAL THERMAL COMFORT IMPACT ON WORKING PRODUCTIVITY LOSS IN NON-RESIDENTIAL BUILDINGS)“ докторанда ТАМАРЕ БАЈЦ, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. више

Докторске дисертације на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МОДЕЛИРАЊЕ ПРОЦЕСА ОДСУМПОРАВАЊА ГАСОВА УНОШЕЊЕМ СПРАШЕНОГ СОРБЕНТА У ЛОЖИШТЕ ЕНЕРГЕТСКОГ КОТЛА НА УГЉЕНИ ПРАХ“ докторанда ИВАНА ТОМАНОВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ПРОЦЕСА РЕМЕДИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА ЗАГАЂЕНОГ ТЕШКИМ МЕТАЛИМА И АРСЕНОМ КОРИШЋЕЊЕМ АУТОХТОНИХ БИЉНИХ ВРСТА УЗ ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ“ докторанда ВЛАДИЦЕ ЧУДИЋ, дипл. инж. технологије, налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВЕКТОРОМ ПОТИСКА ГАСОДИНАМИЧКИМ ИНТЕРЦЕПТОРИМА“ докторанда САШЕ ЖИВКОВИЋА, дипл. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30… више

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији: „ГЛОБАЛНИ МИНИМУМ ВРЕМЕНА КРЕТАЊА МЕХАНИЧКИХ СИСТЕМА СА ОГРАНИЧЕНИМ УПРАВЉАЊИМА И РЕАКЦИЈАМА ВЕЗА“ докторанда РАДОСЛАВА РАДУЛОВИЋА, дипл. инж. маш. – мастер, налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд, 13.03.2017. год. више

Распоред наставе на докторским студијама у пролећном семестру шк. 2016/2017.г.

Сва настава на Докторским студијама одвијаће се у учионици 104. – Настава из предмета Одабрана поглавља из механике почиње у петак 03.03.2017.г. од 17 часова. – Настава из предмета Одабрана поглавља из механике флуида почиње у понедељак 06.03.2017.г. од 17 часова. више

Распоред наставе на Докторским академским студијама

Почетак наставе на Докторским академским студијама је 18.11.2016.г. са следећим распоредом: Петак у 17:00 ч, Линеарна алгебра, С. Радојевић; Петак у 19:00 ч, ОМНИР, М.Недељковић; Субота у 08:00 ч, Парцијалне диференцијалне једначине, И. Аранђеловић; Субота у 10:00 – 14:00 ч, Нумеричке методе, М. Спалевић првих 18 часова, А. Цветковић наредних 18 часова. Настава ће се одржавати у учионици 104. више