Процедура уписа пријаљених кандидата за упис у 1. годину ДАС

Упис студената на основу коначне ранг листе обавиће се у четвртак и петак (28.10.2021. и 29.10.2021.) од 12:30 до 14:30 часова.

Ради ефикаснијег уписа у условима пандемије ковид вирусом, молимо студенте да на време припреме следећу документацију по Конкурсу и коначан упис обаве на шалтеру 6 Службе за студентске послове.

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

  1. попуњен и потписан образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место (образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ),
  2. две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),
  3. попуњен и потписан индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ),
  4. доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере:
  5. Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према коначној ранг листи.

 

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ САМИ ФИНАНСИРАЈУ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ)

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

  1. попуњен и потписан образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место (образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ),
  2. две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),
  3. попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)
  4. доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте:

* 240€ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате

5. доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере:

  1. доказ о уплати дела школарине Универзитету у Београду:

 

 

 

 

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.