Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „РАДИОМЕТАРСКИ ДЕТЕКТОР БАЗИРАН НА БИОЛОШКИМ СТРУКТУРАМА-МЕМС/НЕМС(RADIOMETRIC DETECTOR BASED ON BIOLOGICAL STRUCTURES – MEMS/NEMS) “ докторанда  МАРИНЕ СИМОВИЋ-ПАВЛОВИЋ, маст. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  06.05.2022. год. опширније…

Обавештење о јавној одбрани докторске дисертације

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ABDULRAZAG ABDALLAH ELMILADI, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију путем видео конференцијске линије „STRESS ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF LAMINATE LAYUP OF DEFINED COMPOSITE STRUCTURE GEOMETRY UNDER GIVEN LOADING CONDITIONS(НАПОНСКА АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИЈА СЛАГАЊА ЛАМИНА КОМПОЗИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ ЗА ЗАДАТЕ УСЛОВЕ ОПТЕРЕЋЕЊА)“ на Машинском факултету у Београду, дана 12.04.2022. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Александар Грбовић, ред. проф. и др Нина Обрадовић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ, Београд. Подаци за приступ јавној одбрани путем видео конференцијске линије: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96640424118?pwd=UWxiVEJsWmxaK0o1WHdOUDlGVEhXdz09 Meeting ID: 966 4042 4118 Passcode: 424498 Београд, 05.04.2022. године опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „Analysis, modeling and optimization of solar-powered high-altitude platform-station (HAPS), Анализа, моделирање и оптимизација беспилотне летелице за велике висине на соларни погон“ докторанда  Mohammad Sakib Hasan, маст.инж.маш, студента Докторских студија, налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  24.01.2022. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „НАПОНСКА АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИЈА СЛАГАЊА ЛАМИНА КОМПОЗИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ ЗА ЗАДАТЕ УСЛОВЕ ОПТЕРЕЋЕЊА (STRESS ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF LAMINATE LAYUP OF DEFINED COMPOSITE STRUCTURE GEOMETRY UNDER GIVEN LOADING CONDITIONS)“ докторанда  ABDULRAZAG ABDALLAH ELMILADI, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  20.12.2021. год.   опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ ИСТРАЖИВАЊЕ МОДАЛИТЕТА ДЕГРАДАЦИОНИХ ПРОЦЕСА ЉУСКЕ ТРУПА ПУТНИЧКЕ ЛЕТЕЛИЦЕ И МОГУЋНОСТИ ПРОДУЖЕЊА ЗАМОРНОГ ВЕКА (RESEARCH OF THE MODALITIES OF DEGRADATION PROCESSES OF A FUSELAGE SHELL OF PASSENGER AIRCRAFT AND POSSIBILITIES OF FATIGUE LIFE EXTENSIONS)“ докторанда   мр ДАНИЕЛЕ ЂУКИЋ, дипл. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  14.12.2021. год. опширније…

Докторске дисертације на увиду јавности

Докторске дисертације и реферати Комисије о урађеним докторским дисертацијама   „ПЕРФОРМАНСЕ ВАЗДУШНИХ ХЛАДЊАКА СА РАСПРШИВАЊЕМ ВОДЕ (THE PERFORMANCES OF AIR COOLED HEAT EXCHANGER WITH WATER SPRAYING)“ докторанда  МИЛЕНЕ ОТОВИЋ, дипл. инж. маш. „УТИЦАЈ ОБЛИКА ПРОФИЛА И УХОДАВАЊА ЗУБАЦА НА ПОВРШИНСКУ НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАСТИХ ПАРОВА“ докторанда  АЛЕКСАНДРА ДИМИЋА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  17.09.2021. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „МОДЕЛ ТРОШКОВА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ВЕЛИКИХ ВОЗНИХ ПАРКОВА СА ПОГОНОМ НА КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ ГАС“ докторанда  мр НАДЕ СТАНОЈЕВИЋ, дипл. инж. маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  13.07.2021. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „ТЕРМОДИНАМИЧКА АНАЛИЗА, МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ДИНАМИЧКОГ ПОНАШАЊА СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ, ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ У ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА“ докторанда  ДИМИТРИЈА МАНИЋА, дипл. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  12.07.2021. год. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „ПРИМЕНА СТЕРЕОМЕТРИЈСКЕ МЕТОДЕ МЕРЕЊА ДЕФОРМАЦИЈЕ НА ОДРЕЂИВАЊЕ ДИЈАГРАМА СТВАРНИ НАПОН – СТВАРНА ДЕФОРМАЦИЈА ХЕТЕРОГЕНИХ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА“ докторанда  НЕНАДА МИЛОШЕВИЋА, маст. инж. маш.  налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  09.07.2021. год. опширније…

Докторске дисертације на увиду јавности

Докторске дисертације и реферати Комисија о урађеним докторским дисертацијама „ДИНАМИКА ИСПАРАВАЊА У ВЕЛИКИМ ЗАПРЕМИНАМА ТЕЧНОСТИ  ИЗЛОЖЕНИМ ВЕЛИКИМ СПЕЦИФИЧНИМ ТОПЛОТНИМ ПРОТОЦИМА У ГЕНЕРАТОРИМА ПАРЕ“ докторанда  МИЛАНА ПЕТРОВИЋА, маст. инж. маш. „ТЕРМОМЕХАНИЧКИ АСПЕКТИ ПРОЦЕСА СУШЕЊА ОСТАТАКА ИЗ ПРОИЗВОДЊЕ СОКОВА“ докторанда  МИХАИЛА МИЛАНОВИЋА, маст. инж. маш. „ПРИМЕНА МАШИНСКОГ УЧЕЊА И НИР СПЕКТРОСКОПИЈЕ У ЦИЉУ МОНИТОРИНГА ПАЦИЈЕНАТА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ“ докторанда  ВАЛЕНТИНЕ МАТОВИЋ, маст. инж. маш. „ОПТИМИЗАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПАРАМЕТАРА ХИБРИДНОГ ПОГОНСКОГ СИСТЕМА ВОЗИЛА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА“ докторанда  МАРКА КИТАНОВИЋА, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. Београд,  09.07.2021. год.                                                                        опширније…