Одбрана докторске дисертације

ВЛАДИМИР ЗАРИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „УСЛОВНА ОПТИМИЗАЦИЈА ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА ПРИМЕНОМ ПОТПУНЕ ПРЕНОСНЕ ФУНКЦИЈЕ“ на Машинском факултету у Београду, дана 24.01.2023. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Радиша Јовановић, ред. проф., ментор, др Драган Лазић, ред. проф., др Милан Ристановић, ред. проф., др Срђан Рибар, ред. проф. и др Драган Пршић, ванр. проф., Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Београд, 10.01.2023. године

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.