Обавештење о одбрани докторске дисертације

На основу Одлуке декана 990/1 од 22.06.2023. године заказује се јавна одбрана

докторске дисертације Данке Костадиновић.

ДАНКА КОСТАДИНОВИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију „Утицај зеленог крова на енергетске карактеристике и енергетску ефикасност школске зграде као савремени приступ у проналажењу одрживих решења“ на Машинском факултету у Београду, дана 03.07.2023. године у времену од 11,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Маја Тодоровић, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Тамара Бајц, ванр. проф., др Марина Јовановић, научни саветник, ИНН Винча Београд и др Вукман Бакић, научни саветник, ИНН Винча Београд.

Београд, 27.06.2023. године

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.